Usability i nordjysk øjenhøjde – konference i Aalborg

“Usability er kommet for at blive, men vi kan stadig ikke helt finde ud af hvordan”. Sådan oplevede jeg hovedkonklusionen på konferencen om usability afholdt torsdag d. 26. februar 2009 i Aalborg.

Jeg var selvfølgelig nysgerrig efter at se, hvordan det så står til i usabilityfaget – både fordi jeg har været med nu i ca. 10 år og konkret fordi jeg som brugervenlighedskonsulent har oplevet interessen for usability som værende “interessant, men svært at få prioriteret” – specielt i Nordjylland. 

Fortidens usability i Nordjylland
Dengang i 2000-2004 var vi 2 nordjyske brugervenlighedskonsulenter, Kristoffer Bohmann i Støvring og undertegnede. Vi holdt usability-fanen højt i det nordjyske inden vi gik andre veje – for usability var svært at leve af. Selv dengang hvor Det Nordjyske IT-fyrtårn med 300 mio. i ryggen lyste udover Nordjylland.

Nordjysk usability anno 2009
Usability Programmet for usabilitykonferencen idag var stykket sammen over et par cases, bl.a. StarTours som jeg har fulgt gennem længere tid og en del fra AAU, som præsenterede hvordan AAU arbejder med usability idag samt lidt gruppearbejde, som jeg kommer tilbage til:  

 • StarTours case – evaluering og redesign af hjemmeside v/Benjamin Gundgaard – CustomerSense
 • Metoder til usability-evaluering
 • Kortlægning af usability-arbejdet i deltagernes virksomheder
 • Case fra ETI – Indførelse af usability-arbejde i en virksomhed v/ Rune Thaarup Høegh
 • Produkter til usability-evaluering fra AAU

Større interesse siden år 2000, men lidt samme udfordringer
Udover at interessen er blevet mærkbart større – vi var ca. 75 deltagere hvilket formentlig er rekord for en usabilitykonference i Aalborg – så har tingene ikke ændret sig væsentligt siden dotcom-dagene omkring år 2000. På det tidspunkt turnerede usabilityguru Jakob Nielsen rundt med “If you can’t find it, you can’t buy it” så selv dem på bagerste række fattede det. Her 10 år efter, må vi konstatere at der stadig er et stykke fra hoved til handling mht. hvorfor usability er alle pengene værd.

Fra “om usability” til “hvordan usability”
Væsentligste ændring i fokus siden dotcom er ikke om der er brug for brugervenlighed, men snarere hvordan det implementeres organisatorisk og hvorfor det er så svært. Dvs. identifikation af barriererne, hvorfor virksomhederne og udviklerne ikke inddragerne brugerne mere end de gør. Det er emner jeg berørte allerede i dotcom-dagene, som – selvom de er af ældre dato – stadig har relevans. De originale artikler ligger lige her

Nogle barrierer er pudsigt nok stadig de samme idag, hvilket vi fik afdækket gennem en undersøgelse af deltagernes bevæggrunde for ikke at inddrage usabilitytest.

Største forhindringer for usability
Ca. 50 deltagerede svarede på, hvad de oplevede som forhindringer for at anvende “brugbarhedstest” (som ordet var): 

 • Næsten alle (48) sagde at det kræver for mange ressourcer (tid, økn…)
 • 31 at test har lav prioritet
 • 18 oplever at kunderne ikke vil deltage (13) eller ikke kan finde deltagere (5)
 • 15 har ikke kompetence til at inddrage test
 • 12 at udviklerne ikke forstår brugerne
 • 8 sagde at udviklerne har svært ved at acceptere kritik
 • 3 har ikke mulighed for at teste

ROI er stadig en overset parameter
I mine øjne er det påfaldende at det, der er så åbenlys en klar og relativ gratis ressource – nemlig brugerne af et produkt – ikke inddrages fordi man åbentbart ikke forstår hvor meget ROI der er at hente. Forkasterne brugerne et produkt pga. manglende brugerorientering, så er man definitivt ude. Jeg ser det desværre ofte i webstatistikker, hvor høje afvisningsprocenter og lave konverteringsrater følges af hånd i hånd.

20% bedre konvertering, 20% større omsætning
Flyttes konverteringen blot 20 % pga. bedre brugervenlighed vil en webshop løsning omsættes for 20% mere. Omsætter din webshop for 1 mio. kr. er det 1,2 mio. efter forbedret usability. Eller fra 100 mio. kr. til 120 mio. kr. Usability betaler sig! 

Brugervenlighed er blevet operativt – dag-dag-resultater
På AAU har professor Jan Stage m.fl. optimeret på metoder til usabilitytest og brugerinddragelse, så de er langt mere operative end for 5-10 år siden, hvor metoderne var så relativt nye. Man har gennemført en større screening blandt små 300 nordjyske virksomheder, hvor man endte med ca. 40 virksomheder. Gennem denne undersøgelse fik man et klart billede af førnævnte barrierer og derfor har man udset sig løsninger på hvordan usability kan gøres operativt og tilgængeligt i såvel metode som tid. Man fremhævede specielt

 • Tidlig evalueringer med use cases og prototyping
 • Tænke Højt-test med prioriteret problemliste fra dag-til-dag

Man havde bl.a. sammenlignet metodernes evne til at afdække brugervenlighedsproblemer. UCE-resultater viste at man finder ca. 1/4 af en række problemer (24%). Det siger sig selv, at kan man fjerne 24% børnesygdomme i en webløsning eller en applikation inden grundkoden er skrevet er der penge sparet. Hermed har jeg fået bekræftet mine egne erfaringer med prototyper, som er særdeles gode. På kort tid, kan man sætte en forside sammen med tekster og billeder. Allerede her, kan man teste og få evalueret om en given forsiden forventeligt vil blive accepteret af målgruppen.

StarTour hentede +25% pga. usability
Ferie- og rejsebranchen er blandt de brancher, der i særdeleshed er kommet online. De dygtige er forbi 80% i onlinesalg ud af totalsalget (been there, done that). StarTour er blandt de aktører jeg har fulgt gennem medierne af interesse, fordi deres salgsdirektør Stig Elling løbende er i medierne for at promovere hvor langt de er nået i onlinesalget og at målet er 80% onlinesalg i 2007. Selvom Benjamin Gundgaard fra CustomerSense kunne melde om onlinefremgang på 25% efter veludført usabilityarbejde tvivler jeg på at StarTour når 80% i 2010. Det kommer der måske et et særskildt blogindlæg om. 

Usability i Nordjysk øjenhøjde
Alt i alt en god dag i Aalborg om usability, fordi det – mig bekendt – var første gang så mange viste interesse for emnet så langt mod nord.

 • Største plus: Usability på vej ned i øjenhøjde
 • Største minus: Stadig for lidt forretning, Return Of Investment og forretningsorienteret brugervenlighed
 • Undren: Jeg hørte ingen bruge ordet “målgrupper” – er brugervenlighed da ens for alle? 
 • Undren II: Støtter eller svækker AAU egne kandidater i at etablere sig som usabilitykonsulenter i Nordjylland når de gennem støtteordninger kan tilbyde virksomheder GRATIS usabilityydelser.

Alt det får vi måske mere at høre om, på kommende konferencer….

Henrik Hansen

Udgivet i Brugervenlighed | 4 kommentarer

Kurser i Webstatistik og Google Analytics

Den kommende måneds tid holder jeg kursus i Århus (12/3) og Kolding (19/3) Aalborg (2/4) i webstatistik og webanalyse. Det er fyraftenskurser, der dels tager afsæt i webstatistik på websitet i almindelighed og Google Analytics i særdeleshed.

(Næsten) gratis kurser i webanalyse
Kurserne arrangeres af PROSA og er gratis for medlemmer af PROSA og næsten gratis for ikke-medlemmer, som skal af med et symbolsk beløb på blot 150 kr. Det kan de fleste nok overkomme…

Fra tal til tiltag
Målet med at afholde kursus i webanalyse er, at omsætte de mange tal til nyttig viden om brugerne og konkrete tiltag på websitet. For at få optimalt udbytte forventes det, at du har et alment kendskab til webstatistik og meget gerne kender og er bruger af Google Analytics. Du kan tilmelde dig “Webanalyse – Med Google Analytics” lige her:

Alle dage afholdes kurset kl. 17-21.

Kursusbeskrivelse – webstatistik og -analyse
Med Google Analytics er der sat nye standarder for hvad et gratis webstatistik-tool kan levere af detaljerede brugergenerede data. En avanceret webstatistik, som f.eks. Google Analytics fortæller meget meget mere og kan – ved at forstå tallene – give en indsigt, der hjælper webteamet afgørende mht. at udvikle websitet i den rigtige retning.

 • Virker vores SEO?
 • Rammer vi målgruppen?
 • Er Adwords pengene værd?
 • Er websitet brugervenligt nok?
 • Hvad vil brugerne have?
 • Får vi trafik nok og/eller den rette trafik?
 • Hvad skal vi udvikle?
 • Prioritering i handlingsplanen

Efter en kort introduktion til webstatistik & analyse, hvor vi selvfølgelig berører opsætning, målopfyldelse og fejlkilder går vi i kødet på tallene og skiller dem ad. Uanset om websitet har 25 eller 25000 brugere i døgnet fortæller brugerne os deres historie. Gennem praktiske eksempler og cases (primært Google Analytics) skal vi se, hvor tæt vi faktisk kan komme på at forstå brugernes adfærd og hvordan vi omsætter de mange tal til brugbar viden om brugerne/målgrupperne.

Tro er for de religiøse, webfolk har brug for viden
Målet er selvfølgelig at vi i vores arbejde med websitet fjerner os fra “tro” til vished og bliver bedre til at prioritere den lange liste med nye tiltag og fjerne uheldigheder på websitet.

Ikke kun, men mest Google Analytics
Der findes flere andre omfattende og gratis webstatistik-tools. Men da Google Analytics er det nærmeste vi kommer en standard pga. udbredelsen anvendes primært Google Analytics i diverse cases.

Internetstatistik – since 1999
For dem der ikke skulle vide det, så har undertegnede analyseret brugeradfærd og webstatistik på alle typer websites (ehandel, portaler, info ect.) og har over 10 års erfaring med avanceret webstatistik & analyse.

Vel mødt
Ebizze & kursusholder Henrik Hansen

Udgivet i Analyser, Webstatistik | 9 kommentarer

Giv Google relevant manipulation & kunstig åndedræt

Jeg har lige kommenteret en klassisk sort/hvid journalisthistorie på Computerworld, der handler om man kan stole på Googles søgeresultater? Til det brug, har Computerworld sat Peter Friis fra Google Danmark og Mr. SEO Thomas Rosenstand overfor hinanden i den varme Search-stol. Det er, som vi skal forvente.

 • Peter Friss siger “Jada, stol I bare på os” (selvom vi er en privat medievirksomhed)
 • Thomas Rosenstand “Nejda, Google er ikke hele sandheden”

Samlet set løber Thomas Rosenstand af med sejren. Men hvilken “sejr” – for modparten står – ærlig talt – ikke særlig stærkt i sin argumentation.

Derfor er Google troværdig, siger Friss
For Peter Friss hæger ved, at Google jagter amoralske elementer: “Folk risikerer jo bare at blive afsløret af vores søgerobotter og search quality team, som undersøger den slags”. Det har han jo ret i. Og engang imellem løfter Google da også fingeren højt, går i medierne og smider en stor virksomhed/et kendt brand på porten, fordi man for åbentlyst har forbrudt sig mod Google retningslinier.

En tilfredshedundersøgelse ville måske hjælpe
Jeg havde ønsket, at Peter Friss måske havde taget fat i, hvor godt og troværdigt man reelt set mestrer øvelsen at levere relevante resultater og fremviste nogle tilfredshedsundersøgelser. For det er jo lidt en sludder for en sladder vi bliver præsenteret for fra Google og Peter Friss’ side. Som repræsentant for en stor medievirksomhed burde der falde mere konkret dokumentation og argumentation, udover at Google har et “Search Quality Team”. Det er jo som at sætte ræven til at vogte høns. Jeg kan jo også bare påstå, at mit website er “brugervenligt” (hvad det iøvrigt langtfra er, men det er en anden snak!).

Kunstig åndedræt til “banker” på Google
Vi får så ikke nogen tungtvejende argumenter fra Peter Friss, så her er et lille relevant eksempel, som viser Google’s udfordring, når jeg som forbruger vil skifte bank (som mange sikkert overvejer pga. finanskrisen) og søger på “banker” i Google.

relevant_manipulation

Ingen almindelig bank at finde
På nær kortresultaterne, er der ikke én eneste almindelig bank at finde i de organiske resultater på side 1 på Google. Betyder det så, at bankerne som Nordea, Jyske Bank, Arbejdernes Landsbank, Lån&Spar Bank, Sydbank, Andelskassen m.fl. er forsvundet fra jordens overflade. Mon dog… Er et søgeresultat af denne type lig med god kvalitet og repræsentativt, når man vil finde nogle banker. Er det en troværdig fremstilling af virkeligheden? Nejda, det er Google’s virkelighed…

Google’s monopol forpligter
Når man opnår monopolistisk status, som Google har gjort det i Danmark på Search og i mange andre lande forpligter det etisk og konkret – også selvom situationen er den, at man er den “mindst ringe” i klassen af søgemaskiner.

Relevant manipulation er kunstigt åndedræt til Google
Som privat medievirksomhed er man ikke længere en netdemokratisk organisation og derfor må Google ud af busken og definere, hvad de anser for at være troværdigt og repræsentativt. Indtil det sker og kvaliteten forbedres vil der være masser af arbejde til søgemaskineeksperterne for at få virkeligheden til at passe til Google’s opfattelse af virkeligheden. Og ja, det kan kræve lidt relevant manipulation at vi giver Google kunstigt åndedræt i ny og næ. 

Læs om Google’s troværdighed på Computerworld og om man kan stole på Googles søgeresultater?

Udgivet i Google, Søgemaskineoptimering (SEO) | 2 kommentarer

4 timers kursus om ehandel var ikke nok

4 timer om nethandel var for lidt til så stort et emne, mente flere af deltagerne i PROSA’s fyraftens-kursus om “ehandel, der sælger”. Det havde jeg så småt også forventet (se evt. blogindlæg om optakten her). Derudover blev det en aften med stor spørge- & diskussionslyst samt mange positive kommentarer fra deltagerne og generelt gode ratings i evalueringen. 

Det store foredragslokale måtte i brug for at få plads til alle 25 deltagere en onsdag aften i København (endda med én rejsende helt fra Århus). Her skulle jeg som “Ebizze” fortælle om såvel ehandelsmuren og hvordan webshoppen får online Xfactor. Oplægget var dels en artikel i PROSA medlemsblad om online salg/nethandel og så selvfølgelig selve spisesedlen, hvor jeg lige tager et uddrag:

Netbrugerne og de potentieller kunder er benhårde og diskvalificerer flere websites end de godkender. Webshoppen diskvalificeres af mange årsager – det kan både være online markedsføringen, webshop-teknikken, det grafiske design og ikke mindst strukturen og indholdet, der ikke lever op til den potentielle kundes forventninger. Webstatistikken fortæller hele historien – hvis eller den er sat rigtigt op (Google Analytics) og man forstår at læse tallene.

Godt arrangement, men for lidt tid til ehandel
Som nævnt mente flere i deres evaluering, at vi havde for lidt tid til så stort et emne, som nethandel faktisk er. Jeg havde bl.a. et interaktivt landkort over faktorer i ehandel med, som kunne giver et vist indblik i webshoppens mysterier:

 Interaktivt kort over faktorer i ehandel

Jeg startede da også aftenen med at sige, at jeg måske kom til at tage illusionerne fra nogen i salen, af den simple årsag, at nethandel (ja, handel i det hele taget) som regel er en tand mere kompleks end de fleste umiddelbart realiserer. Ovenstående kortlægning af en “normal” webshop er – på trods af de mange punkter – stadig simplicificeret.

Super vidende, tak for det! 
Langt de fleste fik forventningerne indfriet iflg. evalueringsskemaerne, mens en enkelt deltager mente at niveauet var for overfladisk og en anden at der var for megen snak og for få grafer. Ja, det er svært at gøre alle tilfredse. Heldigvis er følgende kommentarer afgivet en eller flere gange i evalueringen og alment dækkende… 

 • Godt og sjovt
 • Rigtig godt emne
 • Udemærket, men meget grundlæggende
 • Godt arrangement (sagde mange)
 • Super vidende
 • Mine forventninger blev indfriet (sagde mange)
 • Mine forventninger blev indfriet og jeg kunne godt bruge mere
 • God viden om emnet, men kom ikke nok omkring
 • Tilpas længde og information
 • Godt fagligt indhold, men for lidt tid til emnet og spørgsmål
 • Tak for et godt arrangement

Selvtak!

Forslag til tiltag – endnu mere i dybden
Blandt forslagene til mere om ehandel som deltagerne efterlyste er følgende kommentarer dækkende.

 • Vil gerne have mere af det samme, som ikke blev nået
 • Mere teknik og materie
 • Mere dybdegående
 • Manglede noget om økonomi
 • Flere konkrete eksempler
 • Højere niveau

+8 point ud af 10 mulige
I evalueringen er deltagerne anmodet om at give Ebizzen mellem 1 og 10 point indenfor viden, fremlæggelse og kommunikation. Af de afgivne “stemmer” er der 2 store klumper, der giver 8 og 10 point. Gennemsnittet ender samlet lidt over 8 pga. et par stykker der kun giver et par point.

 • Foredragsholderens viden om emnet 8,2 point
 • Fremlæggelse 8,1 point
 • Kommunikation med deltagerne 8,1 point

Alt i alt tilfredsstillende set fra mit synspunkt, når man som oplægsholder har en sal med stor bredde blandt deltagerne. 

henrik_hansen_ehandel

Foto er leveret af Lars Sommer.

Online X-faktor i Jylland
Jeg regner med at at holde et eller flere kurser om nethandel og webshoppens Xfaktorer. Præcis hvor og hvornår det bliver er endnu ikke fastlagt, men mig en mail på hh (snabel a) abilitor.dk eller skriv en note på bloggen.

Så skal jeg nok give besked!

Udgivet i Ehandel / Ecommerce | En kommentar

Kursus i ehandel og webshops

Senere på ugen drager jeg til Københavnstrup, hvor jeg denne gang skal holde kursus om “Ehandel, der sælger”. Jeg glæder mig rigtig meget til turen´og fordraget, fordi ehandel både er spændende, er i rivende udvikling og langt fra har nået et mætningspunkt – bare se hvad DIBS skriver.

Fortsat vækst i e-handel, siger DIBS
Skal vi lige tage et kig på de seneste tal fra DIBS (Nordens førende udbyder af Internet betalingsløsninger), som er offentliggjort medio dec. 2008. 

 • 38% af de danske forbrugere forventer at øge deres online køb i løbet af de kommende 12 måneder.
 • 68% af de danske webshops forventer en øget online-omsætning i løbet af de kommende 12 måneder.

Optimismen fejler altså intet i onlineverdenen og man skulle jo så tro, at alle webshops bare sælger og sælger. Nogle har da også hul igennem, men det gælder langt fra alle ved jeg både fra mit daglige arbejde.  og skriverier i medierne.

Tjener wupti.com penge?
Blandt de store kæmper wupti.com stadig på at opnå breakeven. Regnskabet der blev offentliggjort i maj 2008 viste et underskud på små 44 mio. kr efter 1,5 års drift. Det svarer til ca. 80.000 kr. minus om dagen i underskud. Et kig hos Google Trends vidner om ca. 8000 besøgende om dagen på websitet. Det er måske lidt højere, måske lidt lavere – det er kun et eksempel….

wupti.png

Hvis konverteringsprocenten er fair – lad os sige 2,5 % – så er det 2,5% af 8000 – altså 200 salg om dagen. Men man binder trods alt 400 kr. i bagenden af hvert salg (200 salg op i 80000 kr.). Er konverteringen på 1 % taler vi om 1000 kr. i underskud pr. salg.

Et kig på kurven fra før tyder ikke på at trafikken på Wupti.com er stigende. Det ligger stabilt støttet at de omkostningstunge kampagner i TV 2. 

Tjener de ca. 10.000 små webshops penge?
Ja, helt sikkert så tjener en del af dem penge. Men de fleste ville nok gerne tjene mere. Og det er hovedtemaet for ugens fyraftenskursus om ehandel i København – nemlig hvordan man kommer forbi ehandelsmuren i en samlebåndswebshop til 198,- kr. pr. måned.

Over eller under ehandelsmuren
Så vi skal både have fat i de mange barrierer der gør at webshoppen ikke sælger – og løsningerne, der gør, at webshoppen kommer til at sælge 15% mere, 28% mere, 41%, 85% eller… Først og fremmest skal vi have fat i netbrugeren og de potentieller kunder, som er benhårde og diskvalificerer flere websites end de godkender på små 10 sekunder (bare check din afvisningsprocent) – og hvordan webshoppen skrues så sat den bedst muligt matcher målgruppens forventninger i løbet af købet. At der så også falder rigtig mange af i betalingsflowet er jo tankevækkende, når man har købt en standard webshop, man ikke kan ændre i.

Trafik gange konvertering = antal salg
4 timer er ikke meget til at tale om onlinemarkedsføring, trafikprofil, SEO, Google Adwords, lave konverteringsrater, hård konkurrence – til gengæld har vi en koncentreret program med eksempler og gode historier fra begge sider i salen, så ja – det er altid sjovt og berigende.

Udgivet i Ehandel / Ecommerce | 7 kommentarer

Connecting People – Nokia eller Facebook?

Positionering: Connecting People sagde Nokia og gav folk en brugervenlig mobil i hånden, men gør Facebook ikke det samme trick i overført betydning – bare langt bedre?

Kan et “gammelt” varemærke som Nokia gennem dets møjsommeligt opbyggede positionering være sikker på at positionen holder, når andre ydelser kommer til og måske passer endnu bedre til slogannet “Connecting People? Er det unikke, ikke bare blevet en standard idag?

Facebook – Connecting People?
Jeg har nu været bruger af Facebook i nogen tid og set hvordan den ene gamle personkontakt efter den anden popper op – både fra nutid og datid. Det slog mig igår, at hvis nogen i særdeleshed lever op til “Connecting People”, så er det da Facebook. Pudsigt nok, skriver Facebook det nærmest ordret på forsiden

Facebook hjælper dig til at dele og komme i kontakt med personerne i dit liv.

Payoff – det unikke commitment overfor markedet
I klassisk markedsførings-kontekst har Nokia stålsat og troværdigt opfyldt sit commitment overfor markedet i årevis om at bringe folk i kontakt med hinanden. Og selvfølgelig er Nokias positition som sådan ikke truet.

Kan Nokias position undermineres – bare sådan?
Det er imidlertidig tankevækkende, at der pludselig kommer en aktør ind i alle folks stuer – fra højre “over night” og fra en lidt anden teknologi – som helt bogstaveligt mestrer det lille trick “Connecting People” på en for brugerne ligeså logisk og indlysende måde. Ja, og måske ovenikøbet gør det mere nærværende og sjovt end Nokia. Morgen, aften, weekend, nat er Facebook brugere sammen og i kontakt med hinanden – tid og rum er opløst…

Så jeg tænkte: Gad vide hvad brugere af Facebook ville svare, hvis man spurgte dem om ikke Facebooks funktion er at Connecte People. Jeg tror, at flertallet ville sige, at det netop er det Facebook gør og bringer folk i kontakt med hinanden.

Connecting People – sku’ det vær’ noget særligt
Positionering er knyttet til at adskille sig fra konkurrenterne på en unik måde. Du skal være unik for din forbruger, så du skiller dig ud.

Det er selvfølgelig et gæt: Men mon ikke Nokia, ligesåstille begynder at overveje om tidernes tunge position som den der bragte folk i kontakt med hinanden nu også holder i en omverden af nye aktører, hvor kontakt med hinanden er mere standard end det er unikt.

Jeg tror, at Nokia kommer til at repositionere sig…

Udgivet i Afsætning & branding, WEB 2 | 4 kommentarer

Persuasive Design, HANDS, Google, AAU, Morten og kameldriverne

Det blev til en rigtig hyggelig og perspektivrig fredag eftermiddag på Aalborg UniversitetsCenter med folkene bag HANDS om Persuasive Design, Google, innovation – og lidt om kameler, kameldriverne, mågerne og drømmerne…

Så har jeg (igen) været en tur på Aalborg UniversitetsCenter (AAU) og set hvad der kan ske, når forskere (bl.a. Morten Aagaard) har den rette viden (Persuasive Technologies), den rette idé (HANDS), det rette sted (AAU), finder de rette virksomheder (bl.a. mobilteknologi) og rette mennesker og får tilført 26 mio. i projektmidler fra EU’s FP7 forskningsprogram.

HANDS er innovation
Ovenstående ingredienser er blevet til det innovative og internationale projekt HANDS, der handler om at kombinere teknologi så det hjælper autister i dagligdags gøremål, som f.eks. at tage bussen. HANDS står for

 • Helping
 • Autism diagnosed young people
 • Navigate and
 • Develop
 • Socially

…og involverer 10 partnere fra både Danmark, England, Sverige og Ungarn (tre universiteter, tre softwarehuse og fire skoler for autister.

Persuasive design & Technologies
Som begrebet siger, handler det om at vi anvender teknologien til at motivere eller overbevise brugeren af en given teknologi om, at der er andre muligheder end det man selv ser og bliver påvirket til at anvende disse muligheder. Dvs. at teknologien interagerer med brugeren og resultatet kan være en ændret adfærd fra brugerens side.

Motiverende webdesign
Morten og jeg rendte ind i hinanden i sin tid på en usability-konference. Dengang var vi begge optaget af, hvordan websites tilføres størst mulig kvalitet og brugbarhed. Morten som underviser og vejleder og jeg som brugervenlighedskonsulent og rådgiver af virksomheder indenfor målgruppe- og brugerorienteret web (under Notabene.net’s vinger).

Det relevant sælgende webdesign
Hjemme i Aalborg var det sidenhen Morten, der introducerede mig for tankerne bag det motiverende webdesign. Siden har jeg løbende skrevet om webdesign udviklet udfra tankerne i “Persuasive Design” – også kendt i bredere kredse som overbevisende eller motiverende webdesign.

Idag arbejder jeg med motiverende webdesign indenfor online forretningsudvikling, optimering af webshops og ehandel, hvor jeg for pædagogikkens skyld kalder det “relevant sælgende”.

 • “Relevant” fordi relevans er den bærende parameter for den meste aktivitet for brugeren på Nettet, specielt søgemaskinerne
 • “Sælgende” som et billedet på det overordnede mål webshoppen/websitet har ift. målgruppen (det er sjældent nogen bygger web for deres blå øjne’s skyld).

Andre bruger “relevant marketing” eller “relevans markedsføring”, men da jeg foretrækker at inkludere kundens handling dvs. konverterings-delen måtte det nødvenligvis blive en kombination af dette forhold også – dvs. “relevant sælgende”.

Autisme og webshops – sikken en cocktail
Umiddelbart er der måske ingen sammenhæng mellem et projekt der hjælper autister og så salg på Nettet, optimering af webshops og online forretningsudvikling. Jo, der er rigtig mange interessante forhold… – først og fremmest hvordan teknologien kan indgå på en relevant måde, så  – Most Wanted Response (MWR) – vores gamle måleklassisker indenfor forretningsorienteret web kan ske fyldest på websitet.

Til præsentationen på AAU blev Google også nævnt. Ikke underligt. I HANDS-projektet indgår mobilteknologi og GPS. GPS anvendes til at fastlå brugerens fysiske position, så mobilen med hjælp fra en server og passende algoritmer kan vise mest relevante hjælp-info, f.eks. for en autist, der skal tage en bestemt bus.

Der er persuasiv design/teknologi i Google
Google anvender ikke GPS, men GEOip til at læse dele af vores kontekst og vise mest relevante annoncer. Generelt anvender Google brugernes data på tværs af mange søgninger, til at vise mest relevante søgeresultalter (vha. CTR – Click Through Rate). I Google Personalized Search anvender brugerens egne søgninger, til at tilpasse Google til bedre performance for den enkelte person. og iøvrigt fastholder (overbeviser) brugeren om at Google fortsat er den bedste søgemaskine at anvende. Dataene ligger på Googles server og er knyttet til brugerens login.

Google og GPS – sikken en cocktail
Google har også kig på mobil-platformen. Og lur mig om man så ikke lige snupper GPS-data ind som parameter, hvis det er muligt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad det kan give at muligheder, men også etiske spørgsmål om hvad der er etisk acceptabel for en privat magtfuld virksomhed at udnytte i sin selvforståelse af at være demokratisk og ejegod.

HANDS – både visionært og praksisnært
Og så er vi pludselig tilbage på AAU – for netop etikken omkring hvordan teknologien kan indgå som personligt hjælper strider mod vores normale opfattelse af personlig intigritet fordi teknologien opsamler data om vores færder (også på Nettet), der kan udnyttes til andre formål end “gode formål”.

Kamelen drømmer
HANDS følges af en gruppe, der skal vurdere de etiske spørgsmål. Så på enhver måde fik jeg indtryk at folkene bag HANDS har dækket projektets vinkler særdeles godt ind. Så det kan godt være at Morten Aagaard ser sig som kamel med nogle kameldriver over sig. Men nogen har jo drømt drømmen og knyttet det hele sammen til et innovativt projekt, der læner sig kraftigt op af brugerdreven innovation i praksis. Noget som de fleste faktisk kun snakker om, men kun få gør noget ved.

Men det er nok i fritiden så, at Morten er drømmeren – og ikke kun kamel, som han kaldte sig selv, den fredag på AAU ;-)

 

Læs mere om
“Persuasive Technologies” er en model og et tankesæt som forskeren, B. J. Fogg fra Standford har udviklet. Læs mere om emnet

Udgivet i Ehandel / Ecommerce, Google, Innovation | 2 kommentarer

gad.dk har bygget om i et år pga. uovervindelige leverance-problemer

Nu har man på www.gad.dk fortalt brugerne at man bygger om – i snart et år. Hvorfor lukker man ikke bare gad.dk, hvis ikke man kan eller vil levere bøger online? Læs mere om den mystiske historie om et ehandels-website, der måske har Danmarks-historiens længste nedetid. 

Ville købe Buyology
Jeg ville netop købe “Buyology”, som er en ny bog af Martin Lindstrøm om neuromarketing og gik ind på gad.dk, der er GADs webshop for bøger . Jeg blev ærlig talt noget paf over at få beskeden:

GAD bygger om
www.gad.dk er i gang med en større omlægning af forretningen.
Da der i den forbindelse kan forventes forsinkelse i leverancerne, har vi valgt at lukke for websitet i en periode, indtil vi er færdige med omstruktureringen. Du kan indtil da købe bøger online via nedenstående link (www.bog-ide.dk)

gad_bygger_om.jpg

 

www.gad.dk har bygget om siden januar 2008
Jeg har ingen anelse over hvor længe denne pudsige form for online “kundeservice” har været tilbudt, men på Google fandt jeg et resultat helt tilbage fra 4. januar 2008 med samme besked:

4. jan 2008 – GAD
www.gad.dk er i gang med en større omlægning af forretningen. Da der i den forbindelse kan forventes forsinkelse i leverancerne, har vi valgt at lukke for
www.gad.dk/bog.asp?id=296531 – 38k – CachedLignende sider

Og på en anden Google-service fandt jeg lidt om trenden for antal besøgende, som viser at trafikken er styrdykket siden januar 2008.

 

unikke_visitors_gad-dk.gif

 

GAD har uovervindelige leverance-problemer
Så noget tyder på at man hos GAD har haft uovervindelige leverance-problemer i snart et års tid. Og at den større omlægning af forretningen åbentbart er af gigantisk omfang. 

Hvad er egentlig meningen?
Som onlinekøbmand, er min første tanke: Hvorfor ikke bare tage imod ordrerne og f.eks. ekspedere dem videre gennem partneren Bog & Idé og således service såvel nye kunder som fastholde gamle kunder. Så ville alle være glade… Penge i kassen og kunderne får bøgerne.

Købte bogen hos konkurrenten
Nu stod jeg selv og ville købe en bog på Nettet. Som forbruger gør jeg bare som alle andre – køber Buyology hos konkurrenten. GAD skriver godt nok – “Vi takker for din interesse og håber at se dig som kunde på gad.dk igen”. Tjaaa, I spildte min (og andres tid) – så “nej tak” – det bliver ikke aktuelt.

Hvordan mon Amazon.com ville gøre
Gad vide om Amazon.com også bare slukker serverne og lader online-kunder være online-kunder, når logistikken bag ikke lige kører. Ja, det er i det hele taget pudsigt at se en onlineboghandel og webshop være lukket ned over så lang tid: Et helt års nedetid – måske er det Danmarksrekord i nedetid? 

Danmarks-rekord i nedetid – er gad.dk en online saga blot
Hvad motiverne er – kan jeg jo kun gætte på. Normalt mangler jeg ikke mulige forklaringer, men for en gangs skyld har jeg faktisk ikke noget bud på hvorfor et af Danmarks største forlag (ved ikke om de er de største) og boghandelskæder har en webshop på Nettet, der er lukket. Meget tyder på at gad.dk er en online saga blot, men nåede at have Danmarksrekord i nedetid.

Udgivet i Ehandel / Ecommerce | Skriv en kommentar

Jyskebank.tv 500.000 klik – eller var det kun 22000?

I gårsdagens metroXpress kører en succes-histore om Jyske Bank TV, hvor vi kan læse:

 • Krisen gør bank-tv populært
 • Jyske Bank udvider sin nye tv-kanal på nettet
 • 500.000 klikker ind hver uge

Der stod “klikker” i artiklen. Nå, de mener jo selvfølgelig antal besøgende, der klikker ind hver uge. Så http://www.jyskebank.tv/ har altså 500000 besøgende den første uge, tænker man som læser. Se evt. artiklen, Krisen gør bank-tv populært i metroXpress

Måske i Danmarks Top 30
Det er ca. 70.000 om dagen og så er man faktisk i TOP 30 på www.fdim.dk’s liste over mest besøgte medier Internet Medier sammenlignet med seneste opgørelse (pt. uge 39).

Nr. 28 Bilbasen.dk, 527366 besøg
Nr. 29 Guloggratis.dk, 510250 besøg
Nr. 30 Sporten.dk, 502014 besøg
Nr. 31 Vman.dk, 459705 besøg
Nr. 32 Bilgalleri.dk, 421828 besøg

Det er imponerende at bryde igennem på Nettet på så kort tid og opnå en placering, det tager andre websites mange år om at opnå. Hvis det er situationen, så har jyskebank.tv skrevet dansk Net-historie på flere fronter.

500000 besøg er måske kun 22000 – forvirret?
Så godt her til. Men så vælter successen, for længere nede citeres funktionsleder Lasse Høgfeldt i Jyske Banks kommunikationsafdeling for “Vi har første uge haft 500.000 hits“. Aha, tænkte jeg så for så er det jo ikke den store bank-tv succes, som historien meldte.

Et hit er ikke et klik er ikke ét besøg – forvirret?
Indenfor webstatistik er et hit ikke et klik og et klik ikke automatisk lig med én besøgende. Et “hit” er hver eneste forespørgsel, der sendes til jyskebank.tv’s webserver for at samle en hel webside, som f.eks. forsiden. Internet Explorer fortæller at der er skal 24 filer til at samle én forside. Når man har 500000 hits á 24 filer bliver resultatet ca. 22000 sider. Det er jo et helt andet tal end de 500000, som historien bygger på.

MetroXpress skriver så

“Men hvorfor overhovedet gå til en bank for at få information? Når man nu kan få den så mange andre steder? 

Lasse Høgfeldt mener, at det skyldes Jyske Banks troværdighed.”

En fjer og de 10 høns
Derfor kan en virksomhed som en bank, der lever af korrekte tal og korrekt formidling af resultater, naturligvis ikke være kilde til en sådan uklarhed. Så på et tidspunkt bekræftes én af de 2 muligheder formentlig:

 • Jyske Bank TV talte rigtigt og mente 500000 klik om ugen (underforstået 500000 brugere).
 • Jyske Bank TV talte rigtigt og mente 500000 hits (ca. 22000 “klik”) om ugen, mens metroXpress skrev det som klik/antal besøg

Uanset tallene og antal besøg har Jyske Bank skrivet historie med deres tiltag og de har ramt rigtigt pga. finanskrisen og den store interesse det helt naturligt har medført for vores økonomi.

Google Analytics har svaret på side 1 
Jeg har kigget lidt i koden for jyskebank.tv og kan se, at de har Google Analytics på websitet. På første side i Google Analytics kan man se en grafik, der viser hvor mange besøg, der har været på websitet. Det er den grafik Jyske Bank mangler at offentliggøre for at bekræfte om vi har

 • en succeshistorie af de store eller
 • en fjer, der blev til 10 høns.

Udover spaltepladsen her i bloggen er jeg naturligvis til rådighed kvit og frit for Jyske Bank, hvis de skulle få behov for at finde de rette grafer i Google Analytics på første side.

Det tager kun 5 minutter
Det tager kun 5 minutter, selvom Jyske Banks Lasse Høgfeldt er citeret for at sige: “Nu mangler vi at analysere, præcis hvad de ser, og hvor længe de bliver på sitet”. Det lyder som en kæmpeopgave, men det står også på første side 1 i Google Analytics. Der skal bare logges ind…

Troværdigheden sættes i spil
Jeg håber selvfølglig, at succeshistorien baserer sig på de 500000 besøgende og at jeg proaktivt kan hjælpe til at medier og virksomheder fremover anvender rette begreber, så virksomhedens troværdighed ikke sættes i spil på grund af simple misforståelser.

Udgivet i Webstatistik | 11 kommentarer

De Gule Sider direkte i avisbunken

Så tjente spejderne nok en skilling her i weekenden på at gå rundt med den seneste offline-udgave af telefonbogen De Gule Sider. Min tanke er, hvorfor noget så unyttigt som en trykt telefonbog stadig udgives? Inden De Gule Sider røg til udsmidning i avisbunken… 

Det er årevis siden jeg aktivt anvendte en trykt telefonbog – og min kone lige så. Mine børn aner ikke hvad De Gule Sider er og vores Bedste på et par og firs år kan ikke læse de ekstremt små tal og bogstaver (det er vist en punkt 6,5). Gad vide hvem de udgiver De Gule Sider for?   

De Gule Sider er blevet noget tynd
I vort lille hovedkvarter i det sydlige Aalborg gav den lille publikation da også kun hovedrysten – for den Telefonbog De Gule Sidersyner jo ikke af meget ift. tidligere storhedstid, hvor den lå omkring 500-1000 sider og dækkede hele landet. Seneste udgave for Nordjylland er vel på et par hundrede sider og ikke meget mere end en A4-blok.

Hvorfor udgives De Gule Sider?
Efter at være blevet lagt direkte over til reklamerne og aviserne i avisbunken til senere udsmidning dukkede den en almindelig undren op – til hvad nytte udgives De Gule Sider egentlig? Udover at vi som hustand ikke bruger den, så er den tæt på ulæselig. Det er nemlig ikke kun Bedstemor, der døjer med teksten selvom det vel nok efterhånden kun er ældre mennesker der bruger en telefonbog idag. Professionelt er det flere år siden, jeg anbefalede kunder at købe annonceplads for effekten var lig nul (hvilket desværre også ofte er tilfældet med onlineudgaven www.dgs.dk – som jo ellers nok havde potentialet inden Google kom). 

Alt i alt er det nok et af livets store spørgsmål, som ikke rigtig har noget svar. Måske det alene skyldes, at De Gule Sider engang var en lukrativ forretning og at den sidste saft nu skal presses ud af citronen. Der er nok stadig et par håndværksmestre der ikke kan stå for tilbudet om synlighed og om man ikke vil have flere kunder? Jeg ved det ikke og hva’ søren – så tjente spejderne den skilling!

Spar da de fyrtræer, TDC
Er du erhvervsdrivende eller beslutningstager og i tvivl om effekten af telefonbogen De Gule Sider ift. online markedsføring – så er du velkommen til at kontakte mig. Den største effekt er nok mest i pengepungen, at den koster nogle plantager af svenske eller finske fyrtræer. Men kender du nogen hvor De Gule Sider har effekt, så lader jeg mig gerne overbevise! 

Udgivet i Offline | 4 kommentarer